Uw keuken apparatuur specialist | 06 8307 03 90 | info@blenq.nl

Disclaimer

Algemeen
BlenQ verleent u hierbij toegang tot BlenQ.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BlenQ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
BlenQ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BlenQ.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. BlenQ doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BlenQ. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BlenQ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.