Uw keuken apparatuur specialist | 06 8307 03 90 | info@blenq.nl

Klachtenafhandeling

Indien u onverhoopt een beschadiging of onvoldoende werking van het door u ontvangen apparaat/product constateert kunt u op de navolgende wijze deze klacht kenbaar maken aan House Design Shop.
  1. U mag deze telefonisch melden op het nummer 020-6596707, of via de mail. Dit moet u melden binnen 24 uur na ontvangst van de apparaten/producten. Indien de klacht geconstateert wordt op zaterdag,  heeft u 48 uur de gelegenheid de klacht te melden.
  2. Na ontvangst van uw klacht wordt deze direct in behandeling genomen. Wel vragen wij u, indienmogelijk, een foto van een eventueel beschadigd product/apparaat via de mail naar info@blenq.nl te sturen. U krijgt hiervan binnen 24 uur een bevestiging per mail. Bij een niet werkend product/apparaat wordt direct een monteur ingeschakeld, die persoonlijk met u tel;efonisch een afspraak maakt, binnen 48 uur.
  3. Mocht de monteur constateren dat het product/apparaat omgeruild moet worden, dan zal dit binnen 7 werkdagen gebeuren, mits bij House Design Shop of de fabrikant op voorraad –anders moet u wachten totdat het product/apparaat weer voorradig is.. Ook hiervan krijgt u per mail of telefoon binnen 48 uur bericht. 
  4. Indien het een beschadiging betreft, veroorzaakt door Post.NL of de chauffeur, wordt deze binnen 7 dagen omgeruild. Mits op voorraad bij House Design Shop of bij de fabrikant –anders moet u wachten totdat het product/apparaat weer voorradig is.. Ook hiervan krijgt u binnen 48 uur bericht.
  5. Indien u het niet eens bent met de beslissing van House Design Shop, ingeval van een klacht, kunt u de klacht voorleggen aan  de Geschillencommissie Webshop,  Postbus 90600,  2509 lp te Den Haag. (www.sgc.nl) De voorwaarden van de SCG kunt u vinden op dez website.
  6. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.